ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิตแก๊สโซฮอล์

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2550
วันที่: 25-09-2550 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 02-02-2555 เข้าดู : 1230 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์พลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้มากขึ้น

แก้สโซฮอล์ นับเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่ช่วยบรรเทาปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน ซึ่งนับวันจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก