ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

องค์ความรู้ "การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1"

แหล่งที่มา :
วันที่: 26-03-2556 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26-03-2556 เข้าดู : 687 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

   การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2556  ครั้งที่ 1 องค์ความรู้ที่ 1  “การวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์” และ  “การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประจำปีงบประมาณ 2556”