ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

องค์ความรู้ "การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2"

แหล่งที่มา :
วันที่: 19-06-2556 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20-06-2556 เข้าดู : 576 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2556  ครั้งที่ 2 องค์ความรู้ที่ 2 “สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน”