ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

องค์ความรู้ "การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2556" ครั้งที่ 3

แหล่งที่มา :
วันที่: 29-07-2556 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29-07-2556 เข้าดู : 866 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2556  ครั้งที่ 3 องค์ความรู้ที่ 3 หลักการและแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์