ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ช่องทางการติดต่อ

สมุดโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล กรมสรรพสามิตทางโทรศัพท์: สายด่วน สรรพสามิต 1713

  • ทางจดหมาย

    กรมสรรพสามิต ตู้ ป.ณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  • ทางโทรศัพท์

    สายด่วน 1713 และ 0-2668-6618, 0-2241-4778

  • ทางโทรสาร

    0-2243-8914

  • ทาง E-mail

ทางแบบฟอร์มออนไลน์
แผนที่กรมสรรพสามิต