ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

 • ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  รัฐบาล ได้ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีมหามงคลฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขอเชิญประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันทำความดีตลอดปี 2555 เพื่อร่วมฉลองวาระแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอชน และประชาชน ประดับธงสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตีตามสถานที่ของหน่วยงาน บ้านเรือ และขอเชิญชวนเข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ www.พุทธชยันตี.net หรือ www.buddhajayanti.net

 • รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกิจการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและข้อหารือปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้มอบนโยบายให้กับโรงงานไพ่ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไพ่ของโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

 • พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และได้ให้เกียรติในพิธีรดน้ำขอพรจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ หอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

 • อธิบดี รับจดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต รับจดหมายเปิดผนึกจาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้เดินทางมาแสดงจุดยืน เพื่อให้สรรพสามิตดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ หอประชุมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

 • กรมสรรพสามิตร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในงานกาชาดประจำปี 2555

  นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี 2555 ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งในการนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมออกร้านกาชาดด้วย

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนก่อนสิงหาคม 2565เดือนหน้า

ไม่มีกิจกรรมใดๆ
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565

+ เพิ่มเติม

ผลสำรวจความพึงพอใจ

เพิ่มเติม

บทความ

เพิ่มเติม