ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ภาพข่าวผู้บริหาร

 • 07-08-2556
  การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ

  นายธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรม บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรสู่สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ" ให้แก่ข้าราชการใหม่ ในการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (Orientation Program for Excise's Young Blood)ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

 • 24-07-2556
  กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2556

  นายธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2556 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

 • 11-06-2556
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ และ KM ครั้งที่ 2

  นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556

 • 13-03-2556
  กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 1/2556

  นายธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2556 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

 • 18-05-2555
  รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกิจการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและข้อหารือปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้มอบนโยบายให้กับโรงงานไพ่ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไพ่ของโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

+ เพิ่มเติม