ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ฉบับที่ 29/2554 สรรพสามิตปราบปรามสุราเถื่อนกลางกรุง

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 18-08-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : เข้าดู : 1220 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิตที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มอบ นโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกใน การป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี กรมสรรพสามิตจึงได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตตามแหล่งสถานบริการ แหล่งชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ซึ่งคาดว่าอาจมีการ กระทำผิด เพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตาม กฎหมาย เนื่องจากการบริโภคบุหรี่และสุราที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพ มากกว่าบุหรี่และสุราโดยทั่วไป

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า เมื่อวานเย็น (วันที่ 17 สิงหาคม 2554) ได้รับแจ้งจากสายสืบ ว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนัก ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 โดยเหตุเกิดใน หมู่บ้านพัชรารมย์ เขตบางแค กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมของกลาง จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย

1) สุราต่างประเทศ ยี่ห้อ จอห์นนี่วอคเกอร์ แบลคเลเบิ้ล ขนาดบรรจุ 0.700 ลิตร จำนวน 603 ขวด

2) สุราต่างประเทศ ยี่ห้อ จอห์นนี่วอคเกอร์ แบลคเลเบิ้ล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 308 ขวด

3) สุราต่างประเทศ ยี่ห้อ จอห์นนี่วอคเกอร์ เรดเลเบิ้ล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 696 ขวด

4) ไวน์ ยี่ห้อ เพนโฟน 407 ขนาดบรรจุ 0.750 ลิตร จำนวน 15 ขวด

5) ไวน์ ยี่ห้อ เพนโฟน 389 ขนาดบรรจุ 0.750 ลิตร จำนวน 97 ขวด

6) ไวน์ ยี่ห้อ เพนโฟน 2 ขนาดบรรจุ 0.750 ลิตร จำนวน 1 ขวด

7) แสตมป์ปลอม จำนวน 46,500 ดวง

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คือ

1) ข้อหาทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายสุรานั้นด้วย

2) มีแสตมป์สุราซึ่งรู้ว่าเป็นแสตมป์สุราปลอมไว้ในครอบครองเพื่อการค้า

3) มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5

4) มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ต้องปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบ สินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”