ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ฉบับที่ 35/2554 กรมสรรพสามิตหนุน อบจ.เก็บรายได้ภาษีน้ำมัน-ยาสูบด้วยตนเองสร้างความยั่งยืนทางการคลัง

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 28-09-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : เข้าดู : 866 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิตที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

กรมสรรพสามิตจับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันและภาษียาสูบด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาส่วนกลาง สร้างความยั่งยืนทางการคลัง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์...