ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

 • การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ

  นายธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรม บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรสู่สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ" ให้แก่ข้าราชการใหม่ ในการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ (Orientation Program for Excise's Young Blood)ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

  07-08-2556

 • กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2556

  นายธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2556 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

  24-07-2556

 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ และ KM ครั้งที่ 2

  นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556

  11-06-2556

 • กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 1/2556

  นายธิบดี วัฒนกุล เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2556 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

  13-03-2556

 • รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกิจการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและข้อหารือปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้มอบนโยบายให้กับโรงงานไพ่ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไพ่ของโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

  18-05-2555

 • รมช. คลัง ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ

  นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นแขกรับเชิญในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์น ไนน์ ทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้านโยบายคืนเงินตามมาตรการรถยนต์คันแรก ทั้งนี้ นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้ร่วมตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ในรายการด้วย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

  19-04-2555

 • พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และได้ให้เกียรติในพิธีรดน้ำขอพรจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ หอประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

  11-04-2555

 • อธิบดี รับหนังสือเปิดผนึกจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

  นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต รับหนังสือเปิดผนึกจาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้เดินทางมาแสดงจุดยืน เพื่อให้สรรพสามิตดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ หอประชุมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

  03-04-2555

 • กรมสรรพสามิตร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในงานกาชาดประจำปี 2555

  นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี 2555 ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งในการนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมออกร้านกาชาดด้วย

  02-04-2555

 • พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3

  ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 (The 3rd MOF INNOVATION AWARDS 2011)

  29-03-2555