ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 21-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10-04-2555 เข้าดู : 912 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต พร้อมด้วย นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตรับ "รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน" ประจำปี 2554 จากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ 2 รางวัลและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลรางวัลรายกระบวนงาน 1 รางวัล