ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ

แหล่งที่มา :
วันที่: 07-08-2556 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 07-08-2556 เข้าดู : 895 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นายธิบดี  วัฒนกุล  เลขานุการกรม  บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรสู่สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ" ให้แก่ข้าราชการใหม่ ในการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  (Orientation Program for Excise's Young Blood)ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3  กรมสรรพสามิต  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

ภาพถ่าย