ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2556

แหล่งที่มา :
วันที่: 24-07-2556 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29-07-2556 เข้าดู : 861 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นายธิบดี  วัฒนกุล  เลขานุการกรม  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 3/2556 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสรรพสามิต  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

ภาพถ่าย