ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าดอกไม้แด่ รมว.คลัง

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 12-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12-12-2554 เข้าดู : 766 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ได้แก่ นายสุรพล สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต รองอธิบดี นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดี และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม รองอธิบดี เข้าอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าดอกไม้แด่ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ และ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ กระทรวงการคลัง

ภาพถ่าย