ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

นายกสมาคมการค้าเอทานอลเข้าพบอธิบดี

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 08-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10-04-2555 เข้าดู : 864 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ให้การต้อนรับ นายสิริวุทธ์ เสียมภักดี นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลและคณะ เพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ และหารือประเด็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมเอทานอลประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุม1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554