ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

ประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 09-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10-04-2555 เข้าดู : 893 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ พร้อมกันนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๕ ณ ห้องประชุมสรรพสามิต ชั้น ๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔