ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

รองอธิบดีลงนามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 19-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10-04-2555 เข้าดู : 724 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสุต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงนามสัญญาอนุญาตให้กับ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด โดยมีนายบุญเชิด สันทัดพานิช เป็นตัวแทน เพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ณ ห้องประชุม 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554