ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 23-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 02-02-2555 เข้าดู : 800 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นายจุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการเข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อนำผลการศึกษาทั้งหมดมาพัฒนาประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทย ให้เป็นกฎหมายที่มีความสะดวกง่ายดาย มีความเท่าเทียมยุติธรรม มีความโปร่งใสและให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ณ โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

ภาพถ่าย