ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุรา

แหล่งที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่: 22-12-2554 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10-04-2555 เข้าดู : 708 ครั้ง

ภาพข่าวผู้บริหาร

+ เพิ่มเติม

ภาพข่าวผู้บริหารที่ได้รับการดูมากสุด

+ เพิ่มเติม

ข่าวกรมสรรพสามิต

+ เพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

+ เพิ่มเติม

นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เปิดหลักสูตรหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุรา ณ ห้องประชุมชั้น 4 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554